SLUŽBY - KONZEKO

Prejsť na obsah
SUŽBY
Svojim zákazníkom KONZEKO, spol. s r. o. ponúka rýchly a profesionálny servis v niekoľkých oblastiach:

  • Odber odpadových olejov.

Odpadové oleje spoločnosť odoberá priamo v prevádzke zákazníka, s možnosťou prispôsobiť sa individuálnym požiadavkám. Ponúka rýchly a komplexný servis súvisiaci s odberom.

  • Komplexné riešenie odberu odpadov.

Okrem odpadov na báze olejov, spoločnosť ponúka riešenia pre takmer všetky nebezpečné a ostatné odpady. Zaistí celkové riešenie pre odpady podľa konkrétnych potrieb zákazníka.

  • Komplexný environmentálny inžiniering a legislatívny environmentálny servis.

Riešenia individuálnych potrieb zákazníka v environmentálnom servise zaisťuje spoločnosť kvalifikovanými, odbornými pracovníkmi. Ponúka komplexné inžinierske služby vo všetkých oblastiach legislatívy životného prostredia ako sú odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, obalové hospodárstvo a ochrana ovzdušia.

  • Zhodnocovanie a recyklácia odpadových olejov.
  • Zneškodňovanie emulzií na olejovej báze.
  • Dekontaminácia území od kvapalných ropných látok.
  • Preprava a služby spojené s prepravou nebezpečných odpadov.

Spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom a servisným zázemím zaručujúcim ekologickú a bezpečnú prepravu nebezpečných odpadov.

  • Čistenie dopravných prostriedkov znečistených ropnými látkami.
  • Poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadovými olejmi a odpadmi.

Svojim zákazníkom Konzeko, spol. s r.o. zaisťuje poradenstvo a konzultácie súvisiace s problematikou nebezpečných odpadov, vrátane vypracovávania potrebných sprievodných dokladov pre odber a prepravu odpadov.
Návrat na obsah